"Breque dos apps" no sábado é teve 6 motos e sindicalistas de uber presente. - Ronaldo Cunha