Alto Comando do Exército convocou reunião para discutir liminar de Marco Aurélio - Ronaldo Cunha